Rekomenduojamos atsargumo priemonės naudojant fejerverkus per naujus metus 2023 2024

7 min read

Nors galimi su fejerverkais susiję pavojai kelia nerimą, tai nereiškia, kad negalime jais mėgautis saugiai. Imantis tam tikrų atsargumo priemonių galima sumažinti šią riziką ir užtikrinti saugią ir malonią patirtį visiems. Pateikiame keletą svarbiausių atsargumo priemonių, į kurias reikėtų atsižvelgti:

Galimi pavojai

Fejerverkai jau seniai yra populiari pramoga, ypač per šventes ir minėjimus. Tačiau svarbu suvokti, kad fejerverkai taip pat susiję su tam tikra rizika. Šiame skyriuje aptarsiu galimus su fejerverkais susijusius pavojus ir atsargumo priemones, kurių reikėtų imtis, kad fejerverkai būtų saugūs ir malonūs.

Su fejerverkais susiję sužalojimai yra bene didžiausias pavojus. Kasmet tūkstančiai žmonių susižaloja dėl fejerverkų – nuo nedidelių nudegimų iki rimtesnių sužalojimų, pavyzdžiui, amputacijų ir akių pažeidimų. Labai svarbu su fejerverkais elgtis atsargiai ir niekada nenuvertinti jų galios.

Kita su fejerverkais susijusi problema – gaisro pavojus. Fejerverkai iš esmės yra sprogstamieji įtaisai, todėl netinkamai elgiantis su jais lengvai gali kilti gaisras. Tai ypač aktualu esant sausam ir vėjuotam orui, kai nedidelė kibirkštis gali greitai peraugti į didesnį gaisrą. Labai svarbu fejerverkus naudoti tam skirtose vietose, atokiau nuo bet kokių degių medžiagų ir tam atvejui šalia turėti gesintuvą.

Kitas su fejerverkais susijęs pavojus yra klausos pažeidimo rizika. Fejerverkai skleidžia neįtikėtinai garsų triukšmą, o ilgalaikis jų poveikis gali pakenkti klausai. Svarbu prisiminti, kad net vienkartinis garsus sprogimas gali sukelti nuolatinį klausos praradimą. Norint apsisaugoti nuo šio pavojaus, rekomenduojama dėvėti klausos apsaugos priemones, kai lankotės fejerverkų parodose arba patys tvarkote fejerverkus.

Nors šie pavojai gali kelti nerimą, svarbu pažymėti, kad, imantis tinkamų atsargumo priemonių, fejerverkais galima mėgautis saugiai. Laikydamiesi pagrindinių saugos rekomendacijų, pavyzdžiui, pirkdami fejerverkus tik iš patikimų šaltinių, laikydamiesi saugaus atstumo nuo fejerverkų ir prižiūrimi suaugusiųjų, galite gerokai sumažinti su fejerverkais susijusią riziką.

Saugos priemonės

Kalbant apie fejerverkus, saugumas visada turėtų būti svarbiausias prioritetas. Nors fejerverkai gali kelti džiaugsmą ir jaudulį, svarbu nepamiršti, kad jie taip pat gali kelti pavojų. Tačiau, imdamiesi tinkamų atsargumo priemonių, galite užsitikrinti saugią ir malonią patirtį. Toliau pateikiame keletą svarbiausių saugos priemonių, kurių reikėtų nepamiršti:

1. Pirkite iš patikimo šaltinio

Labai svarbu fejerverkus pirkti iš patikimo ir licencijuoto pardavėjo. Taip užtikrinama, kad fejerverkai atitinka saugos standartus ir jų kokybė buvo patikrinta. Venkite pirkti fejerverkus iš neautorizuotų šaltinių, nes jie gali neatitikti būtinų saugos taisyklių.

2. Perskaitykite ir laikykitės instrukcijų

Prieš naudodami fejerverkus atidžiai perskaitykite gamintojo pateiktas instrukcijas. Kiekviename fejerverke gali būti nurodyti konkretūs nurodymai, kaip jį uždegti, kokiu atstumu rekomenduojama laikytis ir kokios papildomos saugos priemonės. Laikydamiesi šių nurodymų sumažinsite nelaimingų atsitikimų riziką.

3. Laikykitės saugaus atstumo

Labai svarbu išlaikyti saugų atstumą tarp savęs, kitų žmonių ir fejerverkų. Fejerverkus visada deginkite atviroje ir laisvoje vietoje, toliau nuo pastatų, medžių ir kitų degių objektų. Saugiu atstumu laikykite ir žiūrovus, kad išvengtumėte sužeidimų dėl nuolaužų ir kibirkščių.

4. Niekada neperdeginėkite sugedusių fejerverkų

Jei fejerverkas neužsidega arba blogai veikia, niekada nebandykite jo uždegti iš naujo. Palaukite bent 20 minučių ir tada atsargiai prie jo prieikite. Jei jis vis tiek neužsidegė, prieš tinkamai sunaikindami jį pamirkykite vandenyje. Niekada nebandykite išardyti ar modifikuoti fejerverkų, nes tai gali būti labai pavojinga.

5. Turėkite saugos įrangos

Visada pravartu turėti saugos įrangos, kuri būtų lengvai pasiekiama nelaimės atveju. Tai gali būti tokie daiktai kaip gesintuvas, kibiras su vandeniu ar žarna. Jais galima gesinti nedidelius gaisrus arba saugiai atsikratyti panaudotų fejerverkų.

6. Apsvarstykite tradicinių fejerverkų alternatyvas

Jei nerimaujate dėl rizikos, susijusios su tradiciniais fejerverkais, apsvarstykite saugesnes alternatyvas. Blizgučiai, šviečiančios lazdelės ir kitos mažos rizikos priemonės gali sukurti šventinę atmosferą be atviros liepsnos ar sprogstamųjų medžiagų.

Suprasdami ir įgyvendindami šias saugos priemones, galite atsakingai mėgautis fejerverkais ir sumažinti nelaimingų atsitikimų ar sužeidimų tikimybę. Atminkite, kad švenčiant su fejerverkais saugumas visada turėtų būti svarbiausias prioritetas.

Fejerverkai taip pat naudojami ir kitų švenčių metu, daugiau informacijos skaitykite https://ve.lt/gyvenimas/kokiu-svenciu-ir-progu-metu-naudojami-fejerverkai