„Team building“ – skatina produktyvumą ir atskleidžia užslėptus talentus

Komandos formavimo pritaikymas, formavimas (angl. „team building“), duoda ypač efektyvių rezultatų įmonėse ir organizacijose, kuomet kiekvienam komandos nariui suteikiama galimybė prisidėti prie įmonės veiklos ir kartu leidžiamo laisvalaikiu metu ne tik pažinti vienas kitą, bet ir pritaikyti komandos įvairiapusiškumą kompanijoms tikslams pasiekti.

Į procesą įtraukiami visi komandos nariai

„Swedbank“ organizacijoje komandos formavimo principai naudojami ir kalbant apie organizaciją plačiąja prasme, ir apie atskirus organizacijos padalinius. Organizacijos darbuotojus vienija bendri tikslai, vadovaujamasi tomis pačiomis vertybėmis. visada yra atsižvelgiama į lyčių ir amžiaus aspektą, siekiama įtraukti skirtingų žinių, patirčių, savybių ir gebėjimų turinčius žmones.
Komandos nariai vienaip ar kitaip yra įtraukiami į grupes. Visų pirma, darbuotojas priklauso kuriam nors organizacijos padaliniui, turi savo vadovą, kolektyvą, laikosi tam tikrų tradicijų, siekia bendrų tikslų. Dažnai darbuotojai būna įtraukiami į įvairius projektus, todėl jie tampa keleto komandų nariais.
Naujiems darbuotojams būna parengiamas adaptacijos planas, kuris padeda jam nuosekliai susipažinti ir su „Swedbank“ organizacija, ir su jo padalinio veikla. Svarbus vaidmuo tenka darbuotojo vadovui ir paskirtam kuratoriui, kurie ir nustato tikslus artimiausiam laikotarpiui, teikia pagalbą bei grįžtamąjį ryšį. Jeigu tai projekto komanda – pagrindinis vaidmuo tenka projekto vadovui.
Kokie yra svarbiausi veiksniai, padedantys sufomuoti efektyviai dirbančią komandą?
„Svarbiausias veiksnys, padedantis suformuluoti efektyviai dirbančią komandą yra tikslas, bendros vertybės, aiškus lyderis ir aiškūs lūkesčiai.”, – teigia Audrius Patackas.

Kartu leidžiamo laisvalaikio nauda

Komandos narių tarpusavio santykių stiprinimui, komunikacijai labai svarbus yra laisvalaikis. Tai gali būti bendri pietūs kartą per savaitę, „sportinių batų“ diena penktadieniais, gimtadienių šventimas, bendros išvykos. Tokios veiklos tikrai stiprina komandą ir padeda geriau pažinti kolegas. Sakoma, kad po „team building“ išvykų, pagerėja darbuotojų produktyvumas, daugelis nesutarimų išsisprendžia neformalioje aplinkoje, padidėja darbuotojų kūrybingumas ir iniciatyvumas.
„Mūsų darbuotojai yra aktyvūs ir daug sportuoja – vyksta įvairūs krepšinio, futbolo, tinklinio turnyrai, taip pat dalyvaujame dviračių sporto ir bėgimo renginiuose.”, – pasakoja „Swedbank“ akademijos vadovas.
Taip pat įmonės darbuotojai du kartus per metus būna kviečiami į bendrus renginius – žiemą ir vasarą. Tai leidžia kiekvienam darbuotojui geriau pajausti, kad jis priklauso didelei komandai. Įmonės vadovai, personalo, komunikacijos, ir kiti padaliniai, skatina ir remia kolektyvines iniciatyvas.

„Idėjų bankas skatina dalintis patarimais“

Štai organizacijos „Lesto“ kultūra pagrįsta bendromis vertybėmis – atsakingu požiūriu, bendradarbiavimu ir orientacija į rezultatą. „Įmonėje skatinamas atvirumas ir dalijimasis idėjomis. Bet kuris darbuotojas gali teikti pasiūlymus į idėjų banką, kaip patobulinti savo ar įmonės veiklą.”, – tikina įmonės atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba. Jis mano, jog sėkmingi įmonės rezultatai ir didesnė vertė klientams pasiekiami tada, kai darbuotojus vienija bendri tikslai, kiekvienas komandos narys aiškiai suvokia, koks jo asmeninis indėlis į įmonės ar padalinio rezultatą.
Kartą per metus darbuotojai ir tiesioginiai vadovai susitinka veiklos vertinimo pokalbiui. Be to, įmonė dalyvauja įvairiuose socialinės atsakomybės projektuose, į kuriuos įsitraukia darbuotojai iš įvairių padalinių – dalyvaujama kasmetinėje visuotinėje akcijoje „Darom”, Kraujo donorystės projekte.

Darbuotojai patys organizuoja neformalias veiklas

„Siekiame, kad nauji darbuotojai kuo greičiau perprastų savo darbo specifiką, įsitrauktų į įmonės veiklą ir komandą, todėl įmonėje veikia naujų darbuotojų adaptacijos procesas.”, – teigia M. Burba. Kiekvienas naujas darbuotojas pirmą darbo dieną gauna pasveikinimo laišką su aktualia informacija apie įmonę, jo veiklą reglamentuojančius dokumentus. Naujokui pradėjus dirbti jam yra priskiriamas kuratorius, kuris supažindina darbuotoją su kolegomis, gali atsakyti į klausimus apie jo darbo turinį ar pateikti svarbią informaciją. Per pirmąsias dienas nuo darbo pradžios naujokas turi individualų pokalbį su savo vadovu, sutaria dėl artimiausių darbų, lūkesčių, aptaria kitus klausimus.
Kai komandoje vyrauja gera atmosfera, darbuotojai noriai patys inicijuoja įvairias neformalias veiklas, savarankiškai ieško įdomių bendro laisvalaikio praleidimo būdų: keliauja dviračiais, vyksta į ekskursijas, organizuoja orientacines varžybas ar sporto rungtynes „Kas daugiau sudegins kalorijų“. „Tokių iniciatyvų yra daug, jos dar labiau sujungia žmonės, stiprina santykį, padeda lengviau siekti užsibrėžtų tikslų ir rezultatų.”, – pabrėžė M. Burba.

O pasirinkimų išties daug, nuo paprastų iki ekstremalių, kuomet išbandoma ne tik komandos narių drąsa, ištvermė, bet ir identifikuojami darbuotojai, kurie gerai dirba stresinėse situacijose, kurie ne.

Parašykite savo komentarą

Pasidalinkite su draugais
  • linkedin
  • gplus
  • pinterest