Ko reikia norint pritraukti užsienio investicijas?

Norint, kad regionai taptų gyvybingi, reikalinga 3 polių – švietimo, verslo ir administracijos – sąveika. Šiandien daugelis savivaldybių neturi investicijų pritraukimo skyrių – jeigu savivaldai nerūpi regiono ateitis ir ji neturi vizijos, tuomet regionas neturi ateities. Apie tai kalbėjo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis šiandien, spalio 30 d., dalyvavęs Šiauliuose vykusiose konferencijoje „Eksporto plėtra ir investicijų pritraukimas: Danijos patirtis ir bendros verslo idėjos regiono plėtrai“.

Pasak R.Dargio, Lietuva iš danų gali perimti požiūrį į gamybą ir verslą, taip pat didelę dalį žinių ir patirties, kaip pritraukti investicijas, skatinti eksportą.

„Danija, kaip ir Lietuva, yra maža valstybė, o tokioms valstybėms reikalinga ypač greita reakcija į pokyčius globaliose rinkose. Matome, kad pasaulyje vyrauja tendencija, kai gamyba artėja prie vartotojo. Suvienijus pajėgas būtų galima sukurti sąlygas užsienio įmonėms perkelti gamybą iš Kinijos ir trečiojo pasaulio šalių į Lietuvos regionus. Tai suteiktų mūsų verslui didesnes galimybes augti ir ženkliai prisidėtų prie darnios visos valstybės ekonominės plėtros,“ – sakė LPK prezidentas.

Renginyje dalyvavęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad investuotos Europos Sąjungos lėšos turi suteikti impulsą regionų plėtrai ir mažinti krizės metais išaugusią ekonominę ir socialinę atskirtį nuo didmiesčių.

Pasak R.Dargio, LPK pagaliau pavyko atkreipti Vyriausybės dėmesį į kryptingo darbo su regionais svarbą. Tačiau šiuo metu investicijų į regionus neigiamą vektorių būtina pakeisti į teigiamą: kurti klasterius pramonės srityse, spręsti demografijos ir migracijos problemas, stiprinti administracinius gebėjimus, užtikrinti, kad švietimo sistema regionuose rengtų kvalifikuotus ir darbo rinkai ypač reikalingus specialistus.

„Šiauliuose veikia stipri Šiaulių valstybinė kolegija, kuri jau bando derinti mokymo programas su verslu ir atliepti darbo rinkos poreikius. Tačiau šio regiono universitetai dar nepadarė reikiamų išvadų ir dėl to jų programose vis dar dominuoja humanitarinės ar socialinės krypties programos. Pavyzdžiui, Šiaulių universitete beveik 75 proc. visų programų yra humanitarinės, socialinės ar menų krypties. Renkantis regioną investicijoms, užsienio kompanijos pirmiausia atsižvelgia į kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą,“ – pabrėžė R.Dargis.

Anot R. Dargio, dar viena svarbi sritis, kurią sustiprinus būtų galima sulaukti daugiau dėmesio iš užsienio investuotojų, tai – savivalda.

„Po šiais metais vykusių tiesioginių merų rinkimų savivaldybės gavo galimybę savarankiškai vystyti regionus. Tik stipri savivalda, aktyvūs savivaldybių gyventojai, regionuose liekantis jaunimas ir jų visų bendrai kuriamas sociumas padės užtikrinti, kad regionuose būtų gera ne tik dirbti, bet ir gyventi,“ –  apibendrino LPK prezidentas.

Parašykite savo komentarą

Pasidalinkite su draugais
  • linkedin
  • gplus
  • pinterest